+46 08-754 84 55 info@trappspecialisterna.se

När en nödsituation uppstår är första prioritet alltid att rädda liv. För att minimera risker och skydda sig mot olyckor gäller det, vare sig det handlar om bränder, stormar, översvämningar eller jordbävningar, alltid att vara väl förberedd. För att försäkra sig mot olika typer av nödsituationer menar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på att man bör investera i välfungerande säkerhetssystem av olika slag.

Att ha handlingsplaner och system som förebygger och skyddar innan, under och efter en olycka samt genom att följa säkerhetsregler och riktlinjer kan man reducera risker för personskador och skador på egendom. Detta påstående är speciellt sant när det handlar om bränder och jordbävningar. Varje år mister 100-200 personer livet på grund av brand, och även om jordbävningar är rätt ovanliga i Sverige inträffade faktiskt tre stycken år 2015 där en mätte upp till 4.1 på richterskalan.

När en nödsituation uppstår gäller det att veta hur man ska bete sig och vad man ska göra. I varje byggnad, vare sig det är ett privat hem eller en offentlig lokal, bör det alltså finnas fasta system och riktlinjer för hur en nödsituation ska hanteras. En av de vanligaste förebyggande åtgärderna är att se till så att det finns väl utmärkta evakueringsvägar och nödutgångar för att ta sig ut ur byggnaden. På grund av detta finns lagar och regler för hur bland annat nödutgångar, utrymningstrappor och skyltning ska se ut och vara placerade.

Vid en brandutrymning är trappan ofta säkrare än att använda exempelvis hiss.

När man konstruerar en byggnad och arbetar med design av trappor finns det alltså en hel del riktlinjer att ta hänsyn till. Varje byggnad med fler än en våning bör till exempel ha minst två trappor mellan våningarna. Utrymningstrappor bör vara placerade så att de leder direkt ut mot gatan utanför. Dessa trappor ska dessutom vara väl synliga med hjälp av tydlig skyltning.

Om du planerar att installera säkerhetstrappor i en existerande eller ny byggnad kan du vända dig till Trappspecialisterna. Hos dem får du hjälp med design av trappor och installation i olika miljöer som bostäder, kontor och offentliga byggnader. “Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Trappspecialisterna”

När en nödsituation uppstår är första prioritet alltid att rädda liv. För att minimera risker och skydda sig mot olyckor gäller det, vare sig det handlar om bränder, stormar, översvämningar eller jordbävningar, alltid att vara väl förberedd. För att försäkra sig mot olika typer av nödsituationer menar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på att man bör investera i välfungerande säkerhetssystem av olika slag.

Att ha handlingsplaner och system som förebygger och skyddar innan, under och efter en olycka samt genom att följa säkerhetsregler och riktlinjer kan man reducera risker för personskador och skador på egendom. Detta påstående är speciellt sant när det handlar om bränder och jordbävningar. Varje år mister 100-200 personer livet på grund av brand, och även om jordbävningar är rätt ovanliga i Sverige inträffade faktiskt tre stycken år 2015 där en mätte upp till 4.1 på richterskalan.

När en nödsituation uppstår gäller det att veta hur man ska bete sig och vad man ska göra. I varje byggnad, vare sig det är ett privat hem eller en offentlig lokal, bör det alltså finnas fasta system och riktlinjer för hur en nödsituation ska hanteras. En av de vanligaste förebyggande åtgärderna är att se till så att det finns väl utmärkta evakueringsvägar och nödutgångar för att ta sig ut ur byggnaden. På grund av detta finns lagar och regler för hur bland annat nödutgångar, utrymningstrappor och skyltning ska se ut och vara placerade.

Vid en brandutrymning är trappan ofta säkrare än att använda exempelvis hiss.

När man konstruerar en byggnad och arbetar med design av trappor finns det alltså en hel del riktlinjer att ta hänsyn till. Varje byggnad med fler än en våning bör till exempel ha minst två trappor mellan våningarna. Utrymningstrapporbör vara placerade så att de leder direkt ut mot gatan utanför. Dessa trappor ska dessutom vara väl synliga med hjälp av tydlig skyltning.

Om du planerar att installera säkerhetstrappor i en existerande eller ny byggnad kan du vända dig till Trappspecialisterna. Hos dem får du hjälp med design av trappor och installation i olika miljöer som bostäder, kontor och offentliga byggnader.

 “Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Trappspecialisterna.”