+46 08-754 84 55 info@trappspecialisterna.se

“Kärt barn har många namn”. Paddeltrappan är en trappa som tar liten plats och lämpar sig då det finns begränsat med utrymme. Den kallas även för “platsbesparande trappa”, “alternerande trappstegs-trappa” och “lofttrappa”. 

Paddeltrappan får sitt namn från sina trappsteg med sin ovanliga form som liknar just en paddel – dessa trappsteg kallas ibland även för “halvsteg”. 

I denna artikel får du svar på alla dina frågor gällande en platsbesparande paddeltrappa gällande när den bör användas, hur mycket plats den sparar och en generell beskrivning av de paddelliknande trappstegen och deras syfte.

När används en platsbesparande paddeltrappa?

En platsbesparande trappa som en paddeltrappa bör endast användas i situationer där det inte är möjligt att använda en normalstor trappa. De bör också enbart användas för att sammankoppla ett rum till ett loft. 

Hur mycket mindre plats tar de upp?

En platsbesparande trappa är cirka hälften så lång som en traditionell trappa tack vara de paddelliknande, överlappande trappstegen. Det innebär att du kan få plats med samma antal trappsteg på ungefär hälften av ytan som en vanlig trappa. 

Tekniskt sett är det inte paddelstegen som sparar plats, utan det är lutningen på trappan. Men normalstora trappsteg på en platsbesparande trappa med en snäv lutning kan göra den svår att klättra. En paddeltrappa ger dig ett fullstorleks fotfäste, fast då enbart för en fot. 

Är de inte svåra att klättra?

Många är tveksamma till en paddeltrappa på grund av de alternerande halvtrappstegen, de är helt enkelt oroliga över att en sådan smal trappa inomhus är svår att klättra. Faktumet är att denna ovanliga trappstegsform är minst lika enkelt att klättra och gå nedför som en vanlig fullstorleks-trappa.

De alternerande trappstegen är designad utefter hur vi vanligtvis går i en trappa. Ett steg i taget med alternerande fötter – höger, vänster, höger, vänster. 

En platsbesparande tappa med halvsteg kan vara en utmaning för äldre personer på grund av dess branta vinkel, och att det kan vara svårt att få plats med både fötterna på ett trappsteg om de behöver vila när de klättrar trappan. 

Platsbesparande trappor från Fontanot

Några av de mest uppskattade platsbesparande trapporna och lofttrapporna i vårt utbud kommer från vår sedan länge samarbetspartner Fontanot. Inom märket Fontanot kan vi erbjuda dig ett stort antal olika lofttrappor och spartrappor med alternerande halv-/paddelsteg. De här trapporna är vad vi kallar “KIT-trappor” och de finns med olika fasta mått, höjder och material.

Om du behöver en trappa som tar liten plats är paddelstegen självfallet inte ett måste. Men det är rekommenderat på grund av att det gör trappan mer lättillgänglig att klättra.

Kontakta Trappspecialisterna idag så hjälper vi dig bygga en trappa som tar liten plats, skräddarsydd efter dina behov och situation.