+46 08-754 84 55 info@trappspecialisterna.se

Modern tid har alltid präglats av ett stort utbud av konkurrerande stilar och designlösningar vad gäller inredning. Vissa designers föredrar en varm och behaglig estetik medan andra upphöjer mer avskalade och minimalistiska lösningar. Samma sak gäller även trappor där det idag finns många olika uttryck att välja bland. Detta märks kanske tydligast i trappornas räcken, den del av konstruktionen som också har mest dekorativ potential. Trappräcken innebär möjlighet till detaljerad och storslagna design men också enkla lösningar, exempelvis i form av bara en enda planka eller stång. Under planerandet av din trappkonstruktion kan du fundera mellan många olika och roliga sätt att bygga trappräcke inomhus:

Ommålning

Kreativ användning av färg och konst kan vara ett kostnadseffektiv sätt att ge
din interiör ett helt nytt uttryck. Vad gäller trappräcken är strukturfärg ett bra alternativ i arbetet med att ge räcket en ny fräsch yta. Vitmålade balustrader innebär ofta också en tacksam och klassisk kontrast gentemot träräcken. Ett annat tips för den som bygger en trappa från grunden är att handmåla små mönster på handräcket innan det installeras på sin rätta plats. Medan vit är en klassisk och smakfull färg så kan djupa, svarta färgval ge trappan ett ståtligt uttryck. Framförallt om trappstegen också är gjorda av mörkt trä.

Ingraveringar

Ingraveringar fungerar bra både på trä- och metallräcken samt balustrader. När du ska bygga trappräcke kan det också vara ett alternativ att satsa på en balustraddesign som omfattar fantasifulla gallerverk. Framförallt i de fall som trappan ska placeras framför ett fönster kan en sådan lösning leda till att ljuset skapar vackra och intressanta mönster när det filtreras genom konstruktionen. I samband med ingraveringar eller alternativ formgivning av räcken kan bearbetat järn vara det mest användbara materialet.

Barnsäkra räcken

När du bygger trappräcken bör du säkerställa att mellanrummen mellan balustraderna hålls till ett absolut minimum. Framförallt i hushåll med små barn är det helt avgörande att barnsäkra trappor och räcken. Mellanrummen mellan balustraderna bör barrikaderas för att förhindra att barn skadas, då de ibland försöker klämma sig in eller igenom dessa utrymmen. Sådana stängda räcken eller balustrader kan dock resultera i en försämrad design, men i då kan roliga inslag som bilder på djur, bokstäver, tecknade figurer eller annat integreras i balustraddesignen för en mer intressant upplevelse. Du som har frågor om trappor eller om hur man bör tänka i val och uppförande av trappräcke kan kontakta Trappspecialisterna. De kan anlitas i samband med konstruktion, reparation och installation av trappor. Mer information om Trappspecialisterna hittar du på deras webbplats.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Trappspecialisterna.”