+46 08-754 84 55 info@trappspecialisterna.se

Säkerhet, funktionalitet och design är tre av de kanske viktigaste aspekterna vid installation eller reparation av en trappa.

En trappa bör designas proportionerligt och i dimension med rummets storlek och övriga inredning, likaså bör man tänka ur ett säkerhetsperspektiv vid installation eller reparation av en trappa (International Code Council 2016). På så sätt blir trappan mer än bara estetiskt tilltalande.

Enligt Natasha Brinsmead (Homebuilding & Renovating) finns det några punkter hon tycker man ska tänka på när man väljer en trappa:

Material

Välj material till trappan enligt övrig design och inredning. Du kan också använda kombinationer av två eller flera material (Natasha Brinsmead, ”STAIRCASE Design Guide”, 2012). Följande är de fyra mest använda materialen:

Betong

Betong är robust och ger intryck av stabilitet, även om det tar längre tid att tillverka och konstruera samt kan vara ett något dyrare alternativ.

Trä

Trä är starkt och mångsidigt och kan ge ett traditionellt intryck till interiören. Trä är också kostnadseffektivt. Olika typer av trä kan kombineras för att bygga trappor, tex tall för trappstegen och björk för att bygga trappräcke.

Glas

Glas är väl lämpat för en modern miljö. Ett trappräcke i glas underlättar flödet av ljus, men är ett lite dyrare alternativ. Kombination av trä och glas eller betong och glas ger ett modernt och stilrent intryckt.

Stål

Stål är idealiskt för spiraltrappor. Med en kombination av trappräcke i trä får man en mjukare känsla och mindre av den industriella och kalla känslan.

Design

Beroende på budget, platsen där trappan ska installeras liksom utrymme, kan du välja något av följande två utföranden:

Raka trappor

Raka trappor kan vara ett enklare och mer kostnadseffektivt alternativ. Men de kanske inte lämpar sig för alla situationer eller platser då de upptar mer plats än tex en spiraltrappa. Man kan såklart se till att använda utrymmet under trappan på ett smart sätt.

Spiraltrappor och loftrappor

Spiral- och lofttrappor passar väldigt bra in i mindre utrymmen, då de upptar endast en liten golvyta men ändå fyller sin fulla funktion. Dessa trappor kan kännas ganska branta, särskilt när man går nerför, därför ar det viktigt att bygga trappräcke som är stabilt att hålla i (Natasha Brinsmead, ”STAIRCASE Design Guide”, 2012).

Det finns andra faktorer som påverkar valet av material och design. Även om du kanske har en viss modell i åtanke, kanske den inte passar med övriga delar av rummet.

Ett företag som bygger och installerar trappor med tillhörande trappräcke är Trappspecialisterna. Mer information kan hittas på deras hemsida.

 “Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Trappspecialisterna.”