+46 08-754 84 55 info@trappspecialisterna.se

Trappor är en viktig fixtur i en byggnad, även med dagens användning av hissar och rulltrappor. Med ett ökande antal skyskrapor och stora byggnader som dyker upp i varje stad, kan ingenjörer och byggnadsexperter se till att byggnaderna har hissar som kan användas för att nå de olika våningarna snabbt och enkelt. Men trappor är fortfarande en del av standardkraven i en byggnad som har mer än en våning. Att använda trappor för att komma till olika våningar kan vara ett bra sätt för människor att få någon form rörelse i kroppen i en annars stillasittande livsstil, många väljer att ta trapporna istället för hissen just för att få in någon form av motion i vardagen. Bortsett från detta måste byggnader genom en förordning, ha välbyggda trappor som kan användas i scenarier av strömavbrott, brand eller andra nödsituationer som kan uppstå.

Trappor behöver inte bara ta personer från en våning till en annan, de kan även vara snygga och en del av inredningen eller användas för förvaring. Oavsett om trappan finns installerad på ett kontor eller i ett hem, är det viktigt att hålla trappor väl underhållna för att åtgärda eventuella problem (Home Advice Guide, “GUIDE TO STAIRCASE RENOVATIONS & REFURBISHMENT”, 2016).

Följande är några olika aspekter som bör hållas i åtanke för att renovera trappa och övriga delar av arbetsplatsen.

Säkerhet

Olika delar av ett kontorsinteriörer som golv, väggpaneler, dörrar, kök etc, kan ofta vara renoverade antingen för att fräscha upp stil och inredning eller slitna delar. Även om dessa områden av en arbetsplats repareras, kan det finnas vissa risker för de anställda att använda sig av utrymmet. Att hålla arbetarnas och de anställdas säkerhet i åtanke bör vara högsta prioritet för arbetsgivare. (Enviance, “TIPS TO PROTECT WORKERS DURING OFFICE RENOVATIONS”, 2012).

Design

Bra design och stil är viktiga detaljer på en arbetsplats, särskilt med tanke på hur viktigt det är för organisationer att projicera en positiv bild till anställda, besökare och kunder. Ett sätt att göra detta är att ha mycket väl utformad, snyggt och elegant interiörer och exteriörer. Företag kan genomföra tex genom trapprenovering förändra trappor för att passa övriga inredningsidéer. Glas och metall kan införlivas i trappor, även betong är ett material som gör sig snyggt i trappdesign och är mycket slitstarkt. Detta kan ge en byggnad en elegant och transparent design. Trä är ett material som ger ett mjukt och naturligt intryck och passar i de flesta kontorslandskap och kan kombineras med andra material som stål eller glas.

Funktionalitet

En trappa kan fylla många funktioner och har många användningsområden. En trappa kan användas för att komma upp till vinden, spiralformade brandtrappor ser man ofta utanpå byggnader och används vid brand då personer snabbt måste ta sig ut ur en brinnande eller rökfylld lokal. Dessa trappor används kanske inte dagligen men är väldigt viktiga.

Man tänker sällan på det men trappor är något som används dagligen för att ta sig till olika nivåer eller våningar och fyller därmed en mycket viktig funktion i hem, på arbetsplatser och andra lokaler.

Trappspecialisterna utför olika typer av renoveringar och installationer av trappor. Mer information kan hittas på deras hemsida.

”Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Trappspecialisterna.”