+46 08-754 84 55 info@trappspecialisterna.se

En trappas vinkel är en av de faktorer som påverkar hur människor upplever användningen av den och är också avgörande för hur väl trappan passar i ett hem eller annan inomhusmiljö. För hemägare är det också viktigt med faktorer som design och mattläggning som bidrar till ett genomtänkt och tilltalande helhetsintryck. Funktionalitet är alltid centralt när det kommer till trappor, men vad gäller spiraltrappor och trappuppgångar finns det många fler överväganden som bör göras innan bygget drar igång:

Installation av baluster

Balustrar erbjuder ett stadigt stöd för räcksystemet. Husägare kan överväga att placera trappräcket på balustrar istället för att fästa ett färdigt baluster på räcket i efterhand. Denna installation görs mest effektivt i anslutning till räckets änddelar under konstruktionsprocessen. För att addera en känsla av natur och hantverk kan också balustrar i trä installeras längs med trappuppgångar.

Handsnideri

Den som oroar sig för att konstruktionen och installationen av trappan ska bli en kostsam historia kan sträva efter att hålla nere behovet av handsnideri. Ett nödvändigt inslag under tillverkningen av exempelvis svängda trappor då materialet måste böjas på ett visst sätt för rätt estetiska utformning.

Viktorianska trappor

Trappor tillverkade under den viktorianska eran gör ofta storslagna intryck. De kan ofta se vackra ut på bild men är svåra att få plats med i ett modernt hem.
Ett annat problem med viktorianska trappor är också deras behov av stora skräddarsydda mattläggningar. Trappor från förr kan vara estetiskt tilltalande men kräver noggrant övervägande innan du går vidare med konstruktionen.

Det finns mycket annat att lära sig om trappor, och varje insikt underlättar i konstruktionen av en trappa i hemmet. När du vill ha tips eller råd i fråga om trappor eller redan bestämt dig för en passande lösning kan du kontakta Trappspecialisterna. De är återförsäljare av många olika och populära trapplösningar som exempelvis spiraltrappa inomhus.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Trappspecialisterna.”