+46 08-754 84 55 info@trappspecialisterna.se

Faktorer att överväga vid köp och installation av en trappa

Säkerhet, funktionalitet och design är tre av de kanske viktigaste aspekterna vid installation eller reparation av en trappa. En trappa bör designas proportionerligt och i dimension med rummets storlek och övriga inredning, likaså bör man tänka ur ett...

Var förberedd vid nödsituationer

När en nödsituation uppstår är första prioritet alltid att rädda liv. För att minimera risker och skydda sig mot olyckor gäller det, vare sig det handlar om bränder, stormar, översvämningar eller jordbävningar, alltid att vara väl förberedd. För att försäkra sig mot...

Varför välja trä?

Förr byggde man ofta hus och kyrkor i trä. För brand- och säkerhetsskäl, var byggandet av träkonstruktioner som var mer än två våningar höga förbjudna i Sverige fram till 1994 men även efter upphävandet, ser man sällan fullskaliga träkonstruktioner idag, förutom de så...

Trappan – en viktig del av ditt hem

Vare sig man är villaägare, har en bostadsrätt eller hyr en lägenhet kan det vara mycket kostsamt och stressigt att renovera och bygga om i sitt hem. Efter att man gjort om är det dags att planera och inreda de nya ytorna. Detta behöver inte bara innebära att placera...