Blogg

Faktorer att överväga vid köp och installation av en trappa

Säkerhet, funktionalitet och design är tre av de kanske viktigaste aspekterna vid installation eller reparation av en trappa.

En trappa bör designas proportionerligt och i dimension med rummets storlek och övriga inredning, likaså bör man tänka ur ett säkerhetsperspektiv vid installation eller reparation av en trappa (International Code Council 2016). På så sätt blir trappan mer än bara estetiskt tilltalande.

Enligt Natasha Brinsmead (Homebuilding & Renovating) finns det några punkter hon tycker man ska tänka på när man väljer ...

Läs mer →
0

Var förberedd vid nödsituationer

När en nödsituation uppstår är första prioritet alltid att rädda liv. För att minimera risker och skydda sig mot olyckor gäller det, vare sig det handlar om bränder, stormar, översvämningar eller jordbävningar, alltid att vara väl förberedd. För att försäkra sig mot olika typer av nödsituationer menar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, på att man bör investera i välfungerande säkerhetssystem av olika slag.

Att ha handlingsplaner och system som förebygger och skyddar innan, under och efter en olycka samt ...

Läs mer →
0

Varför välja trä?

Förr byggde man ofta hus och kyrkor i trä. För brand- och säkerhetsskäl, var byggandet av träkonstruktioner som var mer än två våningar höga förbjudna i Sverige fram till 1994 men även efter upphävandet, ser man sällan fullskaliga träkonstruktioner idag, förutom de så kallade landshövdingehusen, som består av tre våningar med en grund som är anlagd i sten och följt av två våningar i trä.

Det finns många fördelar med att använda trä för olika ändamål (Advantage Environment, “WOOD ...

Läs mer →
0

Trappan – en viktig del av ditt hem

Vare sig man är villaägare, har en bostadsrätt eller hyr en lägenhet kan det vara mycket kostsamt och stressigt att renovera och bygga om i sitt hem. Efter att man gjort om är det dags att planera och inreda de nya ytorna. Detta behöver inte bara innebära att placera ut möbler, mattor, gardiner och tavlor utan innefattar även saker som golvläggning, målning och tapetsering. Det finns alltså mycket du kan göra för att göra ditt hem personligt.

Något som många glömmer att tänka på ...

Läs mer →
0